XEM MẪU CHỨNG CHỈ IELTS

Mẫu chứng chỉ IELTS chỉ có 1 mẫu duy nhất, giống nhau trên toàn cầu, chỉ khác nhau ở con dấu ( Center stamps). Tuy nhiên, khi quí vị xem hình ảnh trên internet thì thấy mẫu có thể hơi khác nhau về màu sắt là do khi chụp hình với độ phân giải khác nhau, chụp hình hay scan với thiết bị khác nhau,chụp hình hay scan vào thời điểm khác nhau, ánh sáng khi chụp khác nhau... Dưới đây là một số chứng chỉ IELTS và center stamps do chúng tôi thực hiện :


 

 

Bạn muốn có bằng IELTS với số điểm mong muốn? Dịch vụ của chúng tôi tốt nhất, đừng bỏ lỡ cơ hội !

Click Here