Tổ Chức IELTS Quốc Tế có địa chỉ trên internet là ChungChiIELTS.org được thành lập tại London, United Kingdom. Trang web này được giới thiệu bằng ngôn ngữ TViet để giúp những người Việt cần gấp chứng chỉ IELTS nhưng không có thời gian hoặc điều kiện để dự thi IELTS hoặc muốn điểm IELTS theo nguyện vọng.

 

Chúng tôi hoạt động gần 20 năm tại Anh Quốc chuyên về tư vấn, giảng dạy, luyện thi IELTS cho những người có nhu cầu tại Anh Quốc.

 

Chúng tôi gồm nhiều chuyên gia về chứng chỉ IELTS, có liên kết chặt chẽ với các đồng nghiệp cũ từ tổ chức IELTS quốc tế, và nhiều Agents từ tổ chức British Council và IDP khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi là nơi rất thuận lợi cho các Bạn có nhu cầu IELTS gấp nhưng không có thời gian luyện thi.

 

 

 

Đặt hàng mua chứng chỉ IELTS để được ưu đãi ngay bây giờ. Click Here