TỔ CHỨC CHỨNG CHỈ IELTS

Tổ Chức Chứng Chỉ IELTS ( chungchiIELTS.ORG ) được thành lập tại London, United Kingdom. Trang web này được giới thiệu bằng ngôn ngữ TViet vận hành song song với các trang ngôn ngữ khác nhằm GIÚP ĐỞ những người muốn cần gấp chứng chỉ IELTS nhưng không có thời gian hoặc điều kiện để dự thi IELTS hoặc muốn điểm IELTS theo nguyện vọng.

 

Chúng tôi đã hoạt động hơn 5 năm với các website nhiều ngôn ngữ

 

Mục đích của Chúng tôi là giúp những Quí vị cần gấp, hoặc không có thời gian luyện thi, hoặc không đủ điền kiện dự thi vv...

 

Trang TViet có địa chỉ trên internet là: www.chungchiIELTS.org

 

Uy tín đầy mình:

Chuyên môn của chúng tôi chỉ IELTS mà thôi, do vậy nếu Bạn có nhu cầu khác IELTS thì chúng tôi không làm được cho dù Bạn có nài nĩ và trả số tiền lớn. Chúng tôi chỉ làm những gì mà chúng tôi có khả năng, chứ không phải nói gì cũng làm.


Trong kinh doanh ai cũng sẽ gặp những "lời đồn nhảm" nhất là kinh doanh sản phẩm nhạy cảm như chúng tôi. Cánh "nhà báo" không bao giờ bỏ qua chuyện này. Họ muốn viết bài để có nhuận bút sinh sống. Ngành an ninh VN họ không muốn chúng tôi phát triển nên giả vờ khách hàng bôi xấu. Các tổ chức tại VN muốn làm Đại lý yêu cầu hoa hồng cao nhưng chúng tôi không đồng ý nên họ cũng lên internet bôi xấu vv... Chúng tôi từ UK nên bỏ ngoài tai những chuyện này và xem đây là chuyện bình thường trong kinh doanh