LIÊN HỆ

Tổ Chức Chứng Chỉ IELTS ( chungchiIELTS.org ):

Address : United Kingdom

Email : admin@chungchiIELTS.com

Phone: +44 7449 785562

Lưu ý: Chúng tôi khuyến kích khách hàng gởi email và chúng tôi sẽ trả lời rất sớm. Nếu quí vị gọi điện thoại thì nên hẹn trước qua email vì không phải lúc nào cũng tôi cũng bắt máy vì có thể trái múi giờ, ngày nghĩ, bận việc vv... Thanks for your attention.