LIÊN HỆ

Tổ Chức Chứng Chỉ IELTS ( chungchiIELTS.org ):

Address :

1 Reventlow Rd

London

SE9 2DJ

Email : admin@chungchiIELTS.com

Phone:

Gọi từ nước ngoài: +44-20-3289-9301

Gọi trong nước : (020) 3289- 9301

Liên Hệ:

Email: info@chungchiIELTS.com ; sale@chungchiIELTS.com; admin@chungchiIELTS.com. Call: +44-20-3289-9301